به هنگام مصرف شربت ها ، باید از قاشق یا پیمانه مخصوص استفاده شود 

تا حالا در مورد مصرف شربت به مشکلی خوردین 🤔

خیلی خوشحالم میشیم برامون از تجربیاتتون ✏️بنویسید تا همه دوستان استفاده کنند 😊