تزریق پنی سیلین

تزریق پنی سیلین

/post-2

قبل از طریق پنی سیلین حتما قبلش تست انجام بدین